• The development of large diameter scraper basically meets the technological requirements of rolling mill

    Vývoj škrabky s veľkým priemerom v zásade spĺňa technologické požiadavky valcovne

    Ručná oškrabaná povrchová úprava vonkajšieho priemeru embryonálnej trubice je ťažko prijateľná. Ak je tuba s embryom príliš hrubá, je ťažké splniť požiadavky valcovne. Pretože vonkajšia vrstva embrya trubice je príliš silná a škvrna embrya je príliš hlboká, je možné ju spracovať iba pomocou ťažkého zariadenia. Na začiatku sa dajú zoškrabať iba jeden alebo dva kusy. Potom sa výrazne zvýšila efektivita práce v praktickej výrobe našej spoločnosti. Vývoj šesť, osem kusov a stieračov s veľkým priemerom je v zásade v súlade s procesom požiadaviek valcovne.